Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
  Otsing
 
 
Pange Poisid käisid Ulvilas ja Jokioises  
 
   

"Leole"
september 2006

 

Suure-Jaani linna taidluskollektiivid on juba aastaid käinud esinemas Soomes sõpruslinna Ulvila päevadel, mida peetakse igal aastal augusti algul. Nüüd, kus Suure-Jaani linn on samanimelise valla üheks osaks, on lisandunud hulk uusi kollektiive, kelle kunstist osasaamist on võimalik sõpradele pakkuda.
Sel aastal viis Ulvilasse külakosti meesansambel Pange Poisid: Tõnu, Kalle, Jaan, Margus, Kaarel, Valdo ja Bernhard. Mehed on Valli Pange juhendamisel laulnud juba kaheksateist aastat. Lausa kadestamist väärt iga - eriti kui arvestada, et enamus mehi laulavad koos kõik või vähemalt enamuse nendest aastatest. Soov ennast väljendada toob harjutamiseks kokku nii mehaanikamehe, kaubanduses töötajad kui kopa- ja autojuhid. Tulemuseks on ilus neljahäälne meestelaul, mis võlunud publikut paljudel kodustel ülesastumistel ja nüüd ka Soomes.
Ulvilalastele pakuti nii hoogsaid kui lüürilisemaid lugusid. Kuulajaid kiskus oodatult kõige enam kaasa "Säkkijärve polka", mida eesti keelele lisaks lauldi ka soome keeles. Publikut lummasid aga ka "Metsroosid", "Peagi saabun tagasi su juurde" ja alles reisil olles publiku soovil n.ö ülessoojendatud "Hüvasti öö". Viimati nimetatud laul läks hinge nii ansambliga kaasas olnud delegatsiooni liikmetele kui vastuvõtjatele. "See on vist tõesti ilus laul," - tõdesid mehed - "kui ta kõigile naistele meeldib." Aga kauneid laule oli veelgi - neid jagus kõigiks üheksaks esinemiseks, mis ansamblil nelja päeva jooksul olid.
Ulvilale lisaks esineti kahe kontserdiga ka Jokioise vallas Intalankartano vanadekodus. Jokioise vallal olid pikaajalised koostöösuhted endise Olustvere vallaga. Et sõit Helsingist Ulvilasse kulgeb läbi Jokioise, siis käis valla delegatsioon - volikogu esimees Arnold Pastak, vallavanem Maie Käba ja avalike suhete spetsialist Leili Kuusk - ka neid suhteid uuendamas.
Suure-Jaani valla rahval on plaanis jätkata kontakte nii Ulvila linnaga kui Jokioise vallaga. Edaspidi on kavas vahetada kultuurikollektiive, aga suhelda ka koolide, pensionäride ja muudel tasanditel. Kavas on ka teisele poolele huvipakkuvate valdkondade spetsialistide külaskäigud.
Ulvila päevade raames käidi hansalaadal ja keskaegsel Olavi peol - mõlemal ka esineti. Nii hansalaada kui Olevi peo korraldajaks on kohalik Lions klubi. Maie Käba ja Arnold Pastak osalesid koos vastuvõtjate ja korraldajatega ka kirikupaatidel sõudmises.
Esinemistele lisaks tutvuti Jokioise vallamajaga ja Ulvila linnavalitsuse hoonega ning mitme vanurite hooldamise keskusega. Külastati ka vastvalminud lastepäevakeskust, kus käisid viimased avamise eelsed askeldused. Et Vastemõisaski on peatselt lasteaed avamisel, siis uudistati lastepäevakodu eriti suure huviga.
Väga huvitav oli Elonkierto põllumajanduskultuuride pargis, kus sai näha kuidas mõjub kultuuride kasvule külvamisaeg, väetisekogus, erinev pH tase jne. Kõige rohkem meeldis meestele aga põllusiil, kus oli vahetult näha, kui palju üks Soome inimene sööb erinevaid kodumaiseid kultuure ja kui palju kulub vilja ning teisi söödakultuure, et toota inimesele vajalik liha, piim, munad jm.
Sellest, et Pange Poisid ei ole ainult tublid laulumehed, andis tunnistust nende huvi kõige näidatava vastu - vastuvõtjate poolt pakutavale küsiti veel lisagi. Nii käidi vaatamas kohaliku kutseõppeasutuse autoremondi eriala õppebaasi ja tutvuti Leineperi sepikojaga. Autoremondi erialale läheb sellest sügisest Ulvila linna ja Suure-Jaani valla vahelise koostöö raames õppima kaks Suure-Jaani noormeest. Neid ootavad ees suurepärased õppimistingimused. Leineperi sepikojast on aga kindlasti midagi õppida Olustvere mõisa sepikojal.
Leineperi oligi Olavi peo - kus paljud kandsid keskaja stiilis rõivaid ja pakuti vanaaegseid toite - kõrval kõige huvitavam esinemiskoht. Mehed laulsid väikeses Savipakari restoranis, mis asub savihoones, kus aastakümnete eest olid küla ühised leivaahjud. Kuna leivaküpsetamise ruumid olid alati soojad, siis osutati siin ka ämmaemanda teenust ja nii ongi paljude siitkandi inimeste vanaemad-isad praeguse restorani tagakambris ilmvalgust näinud.
Pange Poiste poolt pakutavaga jäädi ilmselt rahule, sest viimasel esinemisel telliti neilt veel kaks lisapalagi.
Kõigile Ulvilas ja Jokioises meiega kokku puutunud sõpradele suur tänu! Vastuvõtt oli väga südamlik ja Soomes oldud päevad hästi korraldatud ning tegusad.

Leili Kuusk
foto
Leineperi sepikoja ees sai Pange Poiste juhendaja Valli Pang proovida uut instrumenti - heli tekkis kummilapatsitega orelivilede taoliste torude otstele lüües.
FOTO: Leili Kuuskfoto
Ametikooli juht Arnold Pastak Ulvilas hansalaadal uut ametit õppimas. Puutööd saab teha ka sellise vana vibutreipingiga.
FOTO: Leili Kuusk   
< Tagasi Üles ^
 © Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing