Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing   eesti keeles in english | auf deutsch | suomeksi | no pyccku   Otsing
    Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71502 Viljandimaa Eesti Vabariik
Registrikood 80159157
 
e-post: kappiyhing@suure-jaani.ee
 
telefon 564 1140
Arvelduskontod EE641010220023617017, EE151010220046949018, SEB
 
  ÜHINGUST
  ARTUR KAPP
  ÜRITUSED
  MUU TEGEVUS
  LINGID
  AJALUGU
  KÜLALISELE
Mittetulundusühingu asutasid 26. oktoobril 2001. aastal Suure-Jaanis 48 asutajaliiget Suure-Jaani linnast (20), Tallinnast (12), Suure-Jaani vallast (6), Viljandist (5), Olustvere vallast (2), Keilast (1), Tartust (1) ja Viiratsi vallast (1).

Ühingu eesmärgiks on Artur Kapp'i heliloomingu propageerimine ja levitamine, samuti teiste Suure-Jaani piirkonnaga seotud loovisikute elu ja tegevuse tutvustamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks tegeleb ühing:
  • Artur Kapp'i elu ja tegevuse uurimisega, heliloomingu tutvustamise ja avaldamisega, kontsertide, festivalide ja konkursside korraldamisega;
  • Suure-Jaani piirkonna väljapaistvate loovisikute elu ja loomingu propageerimisega.
Ühingul on õigus anda välja trükiseid ja helikandjaid, korraldada kontserte, festivale, konverentse ja muid üritusi, luua fonde, anda välja stipendiume, toetusi ja auhindu.
Rahvusvaheline Artur Kapp´i Ühing palub:
AITA SUURE-JAANI ANDEKOJA VALMIMISELE KAASA!

Tee oma annetus ühingu kontole: EE151010220046949018.
Selgitus: Andekoja annetusTÄHELEPANU!
Rahvusvaheline Artur Kapp´i Ühing kuulutab välja konkursi stipendiumite saamiseks. Stipendiumite eesmärgiks on tutvumine heliloojate Kappide ja teiste heliloojate loominguga, enesetäiendamine ning osavõtt XXII Suure-Jaani Muusikafestivalist.
Osalemine on vaba. Konkursil osalemisest teatada 01.01.2019 - 31.03.2019 e-posti aadressil kul.suure-jaani@suure-jaani.ee
PRIA on rahastanud projekti pealkirjaga "Lavapoodiumi komplekti soetamine esinemislava komplekteerimiseks"   
Lehekülje valmimist toetas Eesti Kultuurkapital
 © Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing